login: 
heslo:
nová registrace »

V košíku není žádné zboží
NÁKUPNÍ KOŠÍK »


OD 10.8.2015 v provozu zcela nový mobilní servis !!!
vloženo 7. 8. 2015

Čekali jsme až do dnešního dne, abychom Vám mohli představit novinky v mobilních službách společností OENOGALA, jakožto ucelený a kompaktní servis pro naše zákazníky. Ti kteří nás ještě neznají, tak v příloze je stručný seznam se specifikacemi tří resp. čtyř druhů služeb.
Unikátní jsou především první dva (Lo-cross-flo® system a VA reduction system). Především VA reduction system je pro ročník 2014 velkým pomocníkem, jelikož zvládá bez jakýkoliv známek poškození kvality vína (ba naopak) napravit nezdary ročníku, tedy následující:
- snížení zvýšených koncentrací těkavých kyselin na požadovanou mez (vliv Botrytis cinerea a následné mikrobiální činnosti ročníku 2014) - otestováno na extrémním případě: redukce těkavých kyselin z hodnoty 4,7 g/l na 0,8 g/l!!!!!!
- odstranění pachů z vín - pach 4EP&4EG Brettanomyces (''koňské sedlo''), pach TCA (''korkovou pachuť''), pach po vypálení sudů popř z fermentace, stabilizace proti vypadnutí vinného kamene a mnoho další

- nejde o maskování pachů ale o jejich odstranění!!!!!!!!!!
- vše s analytickou přesností a kontrolou!!!!!!!!Tyto dvě služby se vztahují k filtracím a je také možnost tato zařízení u nás zakoupit spolu s mnoha typy filtračních elementů a nerezových filtračních sestav za bezkonkurenčně nízké ceny (svíčkové filtry a membrány, ASCI304 a ASCI316 nerez.housingy a sestavy na míru dle potřeby a použití). To vše Vám představuje nová odnož společnosti OENOGALA s.r.o. zaměřená tímto směrem pod názvem

OENOGALA FILTRATION s.ro..

Více podrobných informací Vám rádi poskytneme osobně, telefonicky na 724 839 290 nebo emailem na info@oenogala.cz, gala@oenogala.cz.

S pozdravem


tým OENOGALA

MOBILNÍ SLUŽBY OENOGALA

archiv aktualit / novinek »

www.milwaukeetesters.com
www.tdianalyzers.com
www.newworldwinemaker.com

Mobilní lahvovací servis

V plnění vína jsme jsme servis posunuli zase o krok dál investicí do top kvality a jednoduchosti. Zcela nový plnící systém COSTRAL GALAXY 2000NG je bezkonkurenční jedničkou ve své třídě svou precizností, rychlostí a jednochostí procesu plnění a nabízí:

 • komplexní plnění nápojů s rychlostí až 2600 láhví/hod.
 • možnost plnění jakýchkoliv láhví s rozměry: výška 180-380 mm, průměr 50-112 mm (máme standardních 8 typů, ostatní lze nastavit po domluvě) s šířkou hrdla 18-20 mm.
 • unikátní vystřikovací zařízení s odkapem až 30 sekund (možnost vystřikování sanitačním roztokem, sterilně filtrovanou dechlorizovanou vodou, inertním plynem)
 • 11 plnících jehel s nivelizací přímo na jehlách, nádoba plniče je plněna kontinuálně nebo s dlouhými prodlevami on/off, láhve jsou plněny gravitačně nebo pod lehkým vakuem
 • multifunkční uzavírací hlava s možností uzavírání: zátka (délka 35-54 mm, průměr 23-26 mm), šroubový uzávěr 30x60 mm, korunkový uzávěr 29 mm
 • možnost dávkování inertního plynu (N2, CO2) pod uzávěr nebo zátkování pod vakuem (evakuace vzduchu a zbytkového kyslíku)
 • jednoduchý a účinný kontinuální sanitační systém s interní sprchou a sběrným korytem, kontrola sanitační čistoty na místě (5 až 10 stěrů)
 • vše digitálně řízeno, kontrolováno a ovládáno - zkracuje čas při změnách procesu
 • šetrná inline filtrace dle přání zákazníka s kontinuálním dávkováním nebo s dlouhými prodlevami on/off
 • možnost inline karbonizace dle přání zákazníka až do 3 g/l rozpuštěného CO2
 • možnost předlahvovacích testů vína pro jeho následnou stabilitu po všech stránkáchMobilní lahvovací jednotka OENOGALA je obsluhována vysoce kvalifikovaným personálem a proškoleným pro obsluhu tohoto zařízení. Disponujeme mnoha armaturami k připojení a napojení na standardní typy vinařských tanků. Ikdyž obsluha mobilní lahvovací jednotky je kvalifikovaný vinařský technolog, tak hlavní slovo v rozhodování má právě váš technolog od začátku až do konce. My nabízíme z technologického hlediska poradenství a maximální kontrolu lahvovaného vína. Nadstandardní službou je také příruční mobilní laboratoř, která je nedílnou součástí servisu pro finální kontrolu vína (pH, celkové kyseliny, zb.cukr, F/T SO2, DO, CO2, test filtrovatelnosti, test na bilkovinnou stabilitu, test integrity membrán, test sterility zařízení a materiálu).Využitím mobilní lahvovací jednotky OENOGALA šetříte kapitál a tolik potřebné místo ve vašem vinařství a zároveň využíváte toho nejmodernějšího technologického vybavení a bez kompromisů v kvalitě vína.

Popis mobilního lahvovacího servisu OENOGALA

 ČÁST WEBU JE V REKONSTRUKCI - PROSÍME O STRPENÍ

Standardní postup využití servisu

Ve většině případů je kompletní lahvovací servis přemístěn ráno v den lahvování na místo uskutečnění. Po domluvě je možno vše připravit již den předem. Zařízení MLS (čerpadla, hadice, filtry a vnitřní prostor plnícího zařízení) je vyčistěno zásaditým sanitačním prostředkem s následnou neutralizací, dezinfekcí a oplachem sterilní vodou s laboratorní kontrolou strerility zařízení. Vyčištění a nastavení hlav buď na šroubové, korkové uzávěry nebo korunkové uzávěry na začátku každého dne lahvování je samozřejmostí.

Před vpuštěním vína na plnící linku přes filtrační zařízení je proveden test integrity membránových filtrů a také test filtrovatelnosti vína pro lepší ochranu filtračních elementů a je nastavena také výška plnění a hladina vakua pod korkem – vše za dozoru a odsouhlasením technologem vinařství.

Prvních asi 15 – 20 l vína je vráceno zpět do zdrojového tanku, aby nedocházelo k nadměrnému promíchávání s proplachovou vodou či jinou šarží vína. Víno naplněné do láhve je možné na vyžadání v průběhu plnění testovat na základní analytické parametry: pH, volný či celkový SO2, CO2, DO. Změna sarže vína nebo láhve zabere asi 15 min, změna korkového uzávěru za šroubový a obráceně asi 15 min.. Na konci každého dne plnění je linka propláchnuta sterilní vodou a tím je nachystána na sanitaci, dezinfekci a sterilizaci na druhý den plnění.

Zajištění personálního obsazení ze strany vinařství (klienta)

Vinařství zajistí dostatečné množství pracovníků k nakládání prázdných láhví na pás a vykládání plných uzavřených lahví ze sběrného stolku a k zásobování MLL linky prázdnými láhvemi (palety) a k odvážení beden či palet s plnými láhvemi. V nejlepším případě toto zvládnou 3 pracovníci včetně řidiče vysokozvižného vozíku. Po celou dobu plnění a provozu MLL musí být přítomen technolog vinařství klienta. Naše obsluha linky zajistí detailní práci (nastavení linky, zásobování korky či šroubovými uzávěry). Pro větší rychlost nebo tam, kde se dělá více šarží vína nebo kde je třeba měnit vícekrát víno či láhve, je třeba více pracovníků. Pro větší rychlost také preferujeme, aby MLL pracovala nonstop s prostřídáním osob v průběhu přestávek. Technolog vinařství je odpovědný za organizaci jeho pracovníků.

Specifické požadavky

Všechna vína by měla být stabilní na termolabilní bílkoviny, krystalicky a na kovové zákaly. Vína obsahující laccasu (oxidativní enzym z Botrytis cinerea) by mělo být před lahvováním řádně upraveno příslušným enzymem. Hodnota volného SO2 by měla být upravena a zkontrolována ve finálním produktu na dostatečnou mez zaručující mikrobiální stabilitu. Všechny přídavky a úpravy by měly být provedeny před dnem lahvování. Vína by měla být odplyněna tak, aby hodnota CO2 nepřesahovala 1,5 g/l a teplota vína by měla být mezi 10 – 15°C a tím se nekomplikovalo plnění vína do lahví. Je vyžadován předlahvovací a případně i polahvovací rozbor. Vína, která je třeba filtrovat sterilně přes membránový filtr (0,45 µm), vyžadují předfiltraci o nominální hodnotě porezity 0,5 µm (Hobra ST5), která by se měla uskutečnít v co nejbližším termínu k datu plnění vína do lahví. Lahvovací servis OENOGALA nabízí šlužbu této filtrace modulárním filtrem těsně resp. přímo v procesu plnění. Vína, která neprojdou testem filtrovatelnosti musí jít přes tento modulární filtr. Pro vína, která není třeba sterilně filtrovat, je možnost ''obejití'' filtrů a lahvování přímo. Lahvovací servis OENOGALA si vyhrazuje právo na odebrání až 3 lahví od každé šarže vína k pozdější kontrole kvality (ze začátku, ze středu a na konci plnění šarže). Uložení těchto vzorků je po dobu 1 – 2 let dle typu vína.

Elektřina, voda, přístup

1. Potřebujeme přípojení na třífázový 380 – 400V, 50 Hz (5 vývodů ''pětikolík'' 16A nebo 32A pro přívod do naší rozvodné skříně MLL)
2. Zhruba 500 – 1000 l čisté pitné vody na den lahvování.
3. Rovný prostor asi 8 x 5 m k umístění MLL a obsluhu vysokozdvižným vozíkem u vinařství. V případě nestandardního místa (zkosení, obtížný přístup) vyhodnotíme situaci spolu s klientem na místě a to při dohodě lahvovacího servisu.

Inertní plyn

V případě, že klient vyžaduje inertizaci lahvovacího procesu, je možno využít buď zdroj plynů vinařství (vlastní zásoba či generátor) nebo zajistíme dodávku z vlastních zdrojů (zpoplatněno). Jako inertní plyny preferujeme N2, CO2 a Argon popřípadě směsi těchto tří plynů po konzultaci s naším technologem lahvování. Aplikace inertního plynu do láhve je prováděna sterilní cestou (představená sterilní filtrace plynu).

Typ lahví

Plníme do většiny standardních typů lahví dle OI od odjemu 375 ml až do 1000 ml. U nestandardních typů lahví jsme schopni vyrobit vlastní matrici na míru dle dohody s klientem. Při dohodě mobilního lahvovacího servisu OENOGALA požadujeme vzorek lahví (cca 9 ks) s technickým výkresem láhve pro přednastavení MLL.

Typy uzávěrů

Na naší MLL je možno použít všech dostupných typů korků (přirodní korek, směs či jejich umělé alternativy) v rozměrech od 35 do 53 mm délky a standardní tloušťky, kdy 4 nerezové čelisti stlačí korek na průměr 16 mm. Šroubovací hlava je nastavena na rozměr šroubových uzávěrů výhradně rozměru 60 x 30 mm (standardní rozměr). Při dohodě mobilního lahvovacího servisu OENOGALA požadujeme vzorky uzávěrů (cca 10 ks) pro přednastavení MLL.

Předlahvovací rozbor

Alkokol (% obj.), pH, celkové kyseliny (g/l jako kys. vinná), těkavé kyseliny (g/l), profil og.kyselin (jablečná, mléčná, vinná, citronová g/l), Glu/Fru (g/l), volný a celkový SO2 (mg/l), molekulární SO2 (mg/l), CO2 (g/l), DO-O2 (mg/l rozpuštěného O2), Glycerol (g/l), celkový extrakt (g/l), filtrovatelnost, dvojitý test na stabilitu termolabilních bílkovin (bentotest a tepelný test), test krystalické stability (konduktometricky), stanovení stability kovů Fe – Cu – Ca, mikrobiální stabilita.

 


 

 
Kobylí 61, 691 10 Kobylí
Všechna práva vyhrazena. 2010 © oenogala.cz
webdesign by